· 

Welkom TSN!

 

Per januari 2021 sluiten de drie CVA gespecialiseerde nazorgverpleegkundigen van TSN aan bij het CVA netwerk Groningen. Wij zijn erg blij met deze samenwerking. De CVA-nazorgverpleegkundige heeft een belangrijke signalerende functie en daarbij is het erg belangrijk dat de zorgverleners in de eerste lijn elkaar kunnen vinden. Gezamenlijk helpen wij de client de regie weer in eigen hand te nemen en zo optimaal mogelijk te functioneren in eigen woon-werkomgeving. 

 

 

Wat doet de CVA nazorgverpleegkundige?

Wanneer de CVA-patiënt weer thuis woont, kan de CVA-nazorgverpleegkundige de patiënt ondersteunen. Deze verpleegkundige, die gespecialiseerd is in zorg na een beroerte, komt ongeveer vier keer per jaar op huisbezoek. De verpleegkundige beantwoordt vragen en kijkt wat de gevolgen van de beroerte betekenen voor het dagelijks leven. Tijdens het eerste huisbezoek overlegt de nazorgverpleegkundige samen met de patiënt hoe de patiënt het beste kan worden ondersteund. De CVA verpleegkundige beantwoordt de vragen van de client en verricht een screening over wat de gevolgen van het CVA betekenen voor het dagelijkse leven van de client. Bij deze screening wordt er gebruik gemaakt van de SIGEB (Signaleringsinstrument voor de lange termijn gevolgen van een beroerte). De CVA verpleegkundige biedt begeleiding bij het leren omgaan met de onzichtbare gevolgen van de beroerte, kijkt samen met de client hoe deze het beste ondersteund kan worden en denkt mee om de client zo optimaal mogelijk te laten revalideren/ functioneren. In de gesprekken is er tevens aandacht voor wat voor invloed het CVA op de partner/familie heeft. De CVA nazorgverpleegkundige stemt de zorg van de diverse zorgverleners op elkaar af.

 

  

Verwijzen naar de CVA nazorg verpleegkundigen

De CVA nazorgverpleegkundige van TSN thuiszorg neemt binnen twee weken na verwijzing contact met de client op. U kunt bellen of mailen:

Sietske Frericks, tel: 06-43 46 24 18 

Marjan Huitsing, tel: 06-41 53 34 03 

Hilda Wiese, tel: 06-54 69 18 55 

E-mail: neurologie@tsn-thuiszorg.nl

 

Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket, er is geen eigen bijdrage.

Reactie schrijven

Commentaren: 0

Multidisciplinair CVA netwerk Groningen e.o.

 

cvanetwerkgroningen.nl

info@cvanetwerkgroningen.nl

 

KvK: 76456692

Postadres

 

Afdeling fysiotherapie

Van Swietenplein 1

9728 NT Groningen

 

Zin in netwerken?