Het CVA netwerk

Het multidisciplinaire CVA netwerk Groningen is een netwerk van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten gespecialiseerd in het begeleiden van CVA patiënten. Zij werken onderling met elkaar samen en daarnaast werken zij samen met de CVA gespecialiseerde nazorgverpleegkundigen van TSN en de revalidatiearts van het Martini Ziekenhuis. 

 

Het doel van het CVA netwerk Groningen is het vergroten van de kennis van de zorgverleners over de behandeling van CVA-patiënten. Zo streeft het netwerk naar een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van zorg, die afgestemd is op de wensen en behoeften van de patiënt en hun naasten. Door maximaal samen te werken en af te stemmen zullen de patiënt en hun naasten de aangeboden zorg als een meer samenhangend geheel ervaren. De samenwerking kenmerkt zich door korte lijnen en richt zich op zorg dicht bij de eigen woonomgeving. Zorgverleners voldoen aan gestelde kwaliteitseisen en werken volgens landelijke richtlijnen. 

 

Tweemaal per jaar wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd gericht op ontmoeten, kennis uitwisselen, en inspireren. Daarnaast verzorgd het CVA netwerk jaarlijks scholingen voor haar deelnemers. 

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Gonda Levering (fysiotherapeut, CVA-ketencoördinator)

Sharon Wennink (fysiotherapeut, MSc neurorevalidatie en innovatie)

Jos Velema (fysiotherapeut)

Mirjam de Vries (ergotherapeut)

Arjenne Hellinga (logopedist)

 

De ketencoördinator van de CVA-zorgketen Groningen is lid van het CVA-netwerk en zorgt voor de verbinding van het CVA-netwerk Groningen met de CVA-zorgketen Groningen (CVA Zorgketen Groningen - Hersenletsel Netwerk Noord) en landelijke CVA-overleggen.

 

Deelname 

De kosten voor deelname aan het netwerk bedraagt €50 per jaar. 

 

Kwaliteitscriteria

Om de kwaliteit van het CVA-netwerk Groningen te kunnen waarborgen gelden bepaalde kwaliteitscriteria voor deelname aan het netwerk:

  • Ten minste 75% aanwezig op netwerkbijeenkomsten, deze worden twee keer per jaar georganiseerd. Aanwezig bij drie bijeenkomsten per twee jaren.
  • Heeft aantoonbare specifieke scholing en affiniteit gericht op CVA-zorg
  • Heeft aantoonbare klinische expertise en werkt volgens de richtlijnen
  • Erkent de expertise en het domein van de overige deelnemende disciplines en is bereid met hen samen te werken.

Bij niet voldoen aan de criteria kan u als aspirant deelnemen aan het netwerk en krijgt u 2 jaar de tijd om alsnog aan de eisen (bijvoorbeeld het volgen van scholing) te voldoen. 

 

Geïnteresseerd in deelname aan het netwerk? Neem contact met ons op via info@cvanetwerkgroningen.nl of meld je aan via ons aanmeldformulier.

Multidisciplinair CVA netwerk Groningen e.o.

 

cvanetwerkgroningen.nl

info@cvanetwerkgroningen.nl

 

KvK: 76456692

Postadres

 

Afdeling fysiotherapie

Van Swietenplein 1

9728 NT Groningen

 

Zin in netwerken?